Telefon: +48 24 355-89-00

E-mail: biuro@provit.pl

Polski English
Strona startowa

O FIRMIE

PRODUKTY

POLITYKA JAKOŚCI

KONTAKT

 
   
 


 

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Gwarancją dobrej jakości i bezpieczeństwa naszych produktów jest wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością. System Zarządzania Jakością zgodny jest z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i funkcjonuje w naszej firmie od 2003 roku.
Jednocześnie potwierdzeniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktów jest uzyskany przez naszą firmę w styczniu 2007 roku Certyfikat Systemu HACCP oraz uzyskany w styczniu 2010 roku Certyfikat Systemu FAMIQS.
 

Celem naszych działań zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008, Systemem HACCP oraz Systemem FAMIQS jest przede wszystkim utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów oraz zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji klienta. Realizacja powyższych celów jest zapewniona poprzez osobisty wkład każdego z pracowników w zakresie wykonywania swoich obowiązków oraz ciągły rozwój wdrożonych Systemów Jakości.


Natomiast w celu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska oraz zdefiniowaniu reguł równowagi między zachowaniem rentowności a minimalizacją wpływu działalności na środowisko naturalne Nasza firma w lutym 2011 przystąpiła do audytu i uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 14001:2004.
 

 System Zarządzania Środowiskowego pozwala na zidentyfikowanie w firmie aspektów   

 środowiskowych i oszacowanie negatywnego wpływu działalności organizacji na

 środowisko naturalne. Jest wyśmienitym narzędziem do ukazania firmy jako

 odpowiedzialnej społecznie poprzez przykładanie wagi do poprawy efektów

 środowiskowych, jakie firma powoduje swoją działalnością. 

 
 

OBSŁUGA KLIENTA

tel. +48 24 355-89-00

E-mail: biuro@provit.pl

 

O FIRMIE

O Nas

Kontakt

RACHUNKI BANKOWE

Bank Pekao S.A. II oddział Kutno

konto PLN:
85 124017341111 000010753785
konto EUR: 74 124017341978 000010753798

NIP: 775-23-23-264
NIP VAT UE: PL 7752323264
REGON: 472840438