Telefon: +48 24 355-89-00

E-mail: biuro@provit.pl

Polski English
Strona startowa

O FIRMIE

PRODUKTY

POLITYKA JAKOŚCI

KONTAKT

 
   
 

PRODUKTY


Produkty zakwaszająco-konserwujące
- Sypkie i płynne produkty zakwaszająco-konserwujące

Biostymulatory
- Xtract dla zwierząt monogastrycznych
- Xtract dla przeżuwaczy

Dodatki aromatyczno-smakowe

Słodziki

Glicyniany paszowe - mikroelementy
- B Traxim 2C


INNE DODATKI SPECJALISTYCZNECarbovet

Castan

 

 
 

 

XTRACT DLA ZWIERZĄT MONOGASTRYCZNYCH 

 

Xtract® 6930 - dodatek dla zwierząt monogastrycznych  

 

Xtract® 6930 jest opatentowanym dodatkiem dla zwierząt poprawiającym przyrosty dziennie i wykorzystanie paszy. Efektywność i powtarzalność działania produktu jest oparta na synergii trzech wyizolowanych komponentów ziołowych: aldehydu cynamonowego, karwakrolu (origanum vulgare) oraz kapsaicyny (capsicum annuum.)

 

Xtract® 6930 jest produkowany w opatentowanym procesie technologicznym ISO-Fusion Technology®. Jest to proces zapewniający najwyższą światową jakość otoczkowania składników biologicznie aktywnych.

 

Technologia ISO-Fusion Technology® zapewnia, że Xtract® 6930 jest:

- odporny na warunki granulacji i przechowywania z innymi surowcami paszowymi

- homogenny
- usypowy.
 

Produkcja

Fizjologiczny efekt i mechanizm działania Xtract® 6930:

- stymulacja enzymów trzustki: amylazy, lipazy, trypsyny;

- większa strawność białka ogólnego, skrobi, tłuszczu, włókna;

- ochrona kosmków jelitowych;

- wzrost produkcji glutationu, katalazy, superoksydysmutazy;

- zapewnia dłuższe kosmki jelitowe, co daje wzrost powierzchni wchłaniania składników pokarmowych;

- wzrost populacji zdrowotnej flory Lactobacillus produkującej naturalne bakteriocyny i nadtlenek wodoru;

- Xtract® 6930 zalecany jest przy terapiach antybiotykowych, gdyż promuje zasiedlanie flory Laktobacillus;

- wzrost produkcji kwasu masłowego w jelicie;

- następuje zmniejszenie ilości bakterii patogennych: E. Coli, Salmonelli (bakterie G -) oraz beztlenowca Clostridium perfingens (G +);

- obniża straty produkcyjne wynikające z działania Clostridium perfringens: przyrosty, śmiertelność, wykorzystanie paszy;

- zapewnia stan eubiozy oraz integralność jelit;

- lepsze przyrosty, końcowa masa ciała, wykorzystanie paszy.

 

Dodatek Xtract® 6930 ma pozytywny wpływ na jakość mięsa broilera:

- większy udział mięsnia piersiowego;

- większy procent białka w mięsie;

- niższy udział tłuszczu i cholesterolu;

- mniejszy ubytek wody z tuszki podczas przechowywania.

 

Możliwe jest stosowanie również wersji rozpuszczalnej w wodzie - Xtract® Instant (ta sama receptura co Xtract® 6930). Produkt bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie z możliwością regulacji dawki w zależności od problemów zdrowotnych.

 

Stosowanie Xtract® 6930 dla niosek :

- większa nieśność jaj;

- wzrost masy jaj;

- wzrost twardości skorupki;

- obniżenie % zabrudzonych jaj;

- lepszy wskaźnik FCR.

 

Stosowanie Xtract® 6930 w odchowie na nioski daje w 17. tygodniu cięższe ptaki (lepsze przygotowanie dla nieśności), z lepszym wykorzystaniem paszy.

 

Stosowanie Xtract® 6930 dla loch i prosiąt:

Lochy:

- wzrost pobrania paszy w okresie laktacji;

- wyższa strawność suchej masy, białka, masy organicznej;

- udowodniony pozytywny wpływ na skład siary lochy: większy poziom białka, większy poziom laktozy;

- większy poziom beztłuszczowej suchej masy mleka lochy;

- wyższe przyrosty prosiąt karmionych od loch żywionych Xtract® 6930;

- mniejsze straty tłuszczu grzbietowego loch;

- lepsza kondycja loch;

- skrócony okres od odsadzenia do skutecznej inseminacji;

- cięższy prosiak w dniu odsadzenia;

- więcej prosiąt odsadzonych. 

 

Prosięta:

- wzrost produkcji śliny - lepsze przygotowanie do trawienia;

- obniżenie kortyzolu: hormonu stresu;

- poprawne pobranie paszy;

- większe przyrosty prosiąt i lepszy współczynnik wykorzystania paszy;

- wzrost powierzchni kosmków jelitowych: cięższe prosięta w dniu odsadzenia i w trakcie całego odchowu;

- pobudza sekrecję enzymów, które w okresie odsadzenia nie są wydzielane w dostatecznej ilości;

- mniej przypadków biegunek;

- mniejsza śmiertelność.

 

Tuczniki:

- poprawia przyrosty dzienne i wykorzystanie paszy;

- obniża poziom stresu;

- poprawia żerność zwierząt. 

 

Cielęta:

- zwiększa ilość kwasu masłowego i propionowego;

- szybszy rozwój żwacza;

- wyższe pobranie paszy treściwej i objętościowej;

- znaczące wyższe wagi końcowe;

- redukcja biegunek;

- obniżenie kosztów leczenia.

 

Zalecany jest program stosowania Xtract® Instant do preparatów mlekozastępczych oraz Xtract® 6930 do paszy treściwej.
 

 
 

OBSŁUGA KLIENTA

tel. +48 24 355-89-00

E-mail: biuro@provit.pl

 

O FIRMIE

O Nas

Kontakt

RACHUNKI BANKOWE

Bank Pekao S.A. II oddział Kutno

konto PLN:
85 124017341111 000010753785
konto EUR: 74 124017341978 000010753798

NIP: 775-23-23-264
NIP VAT UE: PL 7752323264
REGON: 472840438