Telefon: +48 24 355-89-00

E-mail: biuro@provit.pl

Polski English
Strona startowa

O FIRMIE

PRODUKTY

POLITYKA JAKOŚCI

KONTAKT

 
   
 

PRODUKTY


Produkty zakwaszająco-konserwujące
- Sypkie i płynne produkty zakwaszająco-konserwujące

Biostymulatory
- Xtract dla zwierząt monogastrycznych
- Xtract dla przeżuwaczy

Dodatki aromatyczno-smakowe

Słodziki

Glicyniany paszowe - mikroelementy
- B Traxim 2C


INNE DODATKI SPECJALISTYCZNECarbovet

Castan

 

 
 

 

XTRACT DLA PRZEŻUWACZY

 

Dla krów mlecznych firma Provit oferuje dwa produkty:

 

- Xtract® Dairy 6965 (otoczkowane aktywne ekstrakty: eugenol i aldehyd cynamonowy);

- Xtract® Ruminant 7065 (otoczkowane aktywne ekstrakty: eugenol, aldehyd cynamonowy i kapsaicyna).

 

Firma Pancosma prowadziła wieloletnie badania naukowe mające na celu określenia składu dawki oraz efektu synergii ekstraktów roślinnych użytych do produkcji Xtract® Dairy i Xtract® Ruminant. Koncepcja firmy Pancosma od samego początku zakładała, że oferowane innowacyjne produkty dla przeżuwaczy nie będą mieć wpływu na równowagę w populacji bakterii i pierwotniaków żwaczowych.

Istotą produktów Xtract® Dairy i Xtract® Ruminant jest wpływ na większe wykorzystanie energii  z dawki pokarmowej oraz lepszą produkcję aminokwasów w żwaczu.

Żwacz krowy wytwarza 70% azotu i 80% energii koniecznych do pokrycia potrzeb zwierzęcia.

W wyniku fermentacji węglowodanów (skrobia, włókno) z udziałem mikroorganizmów powstają lotne kwasy tłuszczowe (LKT): octowy, propionowy, masłowy.

 

Model działania produktów Xtract® Dairy i Xtract® Ruminant:

 

-Mniejsze straty energii w żwaczu: mniejsza produkcja metanu.

Najmniejszym LKT jest kwas octowy zawierający 2 atomy węgla. Jego produkcja prowadzi do tworzenia metanu, który nie jest przez zwierzę wykorzystywany. Szacuje się, że 10% całej wytwarzanej energii jest tracone w wyniku tworzenia metanu.

Produkty Xtract® Dairy i Xtract® Ruminant  obniżają znacząco produkcję metanu, co daje lepsze wykorzystanie energii na produkcję mleka lub przyrosty dzienne.

 

- Wzrost produkcji kwasu propionowego.

Istotnym LKT jest kwas propionowy bezpośrednio wykorzystywany do produkcji laktozy, czyli produkcji mleka. Składniki Xtract® Dairy i Xtract® Ruminant powoduje znaczący wzrost LKT propionowego w żwaczu. Produkty firmy Pancosma mają udowodniony efekt produkcyjny i zdrowotny potwierdzony w wielu publikacjach naukowych i doświadczeniach. Nie obniżają poziomu białka i tłuszczu w mleku oraz nie wpływają negatywnie na właściwości organoleptyczne mleka.

 

- Wzrost dostępności białka i mniejsze straty amoniaku w żwaczu.

Xtract® Dairy i Xtract® Ruminant dzięki zawartemu aldehydowi cynamonowemu stymulują tworzenie mniejszych frakcji (peptydów) i aminokwasów. Przyspieszają więc proces proteolizy i peptydolizy. Wpływają również pozytywnie na proces deaminacji (katabolizmu białka) powodując, że nie tworzy się nadmierna ilość amoniaku.

 

- Obniżenie ryzyka ketozy.

W okresie od wycielenia do szczytu laktacji u krów występuje ujemny bilans energetyczny. Pobierana ilość składników z paszy nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na produkcję mleka.

Krowa jest zmuszona do uwolnienia własnych rezerw ciała, więc traci również na wadze.   Uwalniany z ciała tłuszcz prowadzi do niebezpiecznych konsekwencji: przeładowania  funkcji wątroby i wzrostu ciał ketonowych we krwi zwierzęcia. W tym krytycznym okresie ważne jest, aby krowa jak najwięcej dostarczała energii z dawki pokarmowej, a jak najmniej uwalniała swoich rezerw tkankowych. Fitoskładniki obecne w dodatku Xtract® obniżają ryzyko ketozy i problem stłuszczonej wątroby, obniżają ilość uwalnianych rezerw w okresie zasuszania. Krowy są cięższe, w lepszej kondycji na początku laktacji. W doświadczeniach przeprowadzonych z użyciem dodatków firmy Pancosma zauważalny jest również wyższy poziom glukozy we krwi krów przed wycieleniem. Zalecane jest używanie dodatków Xtract® Dairy lub Xtract® Ruminant na okres 3-4 tygodnie przed wycieleniem (z zaleceniem do końca laktacji) po to, aby problem ketozy nie wystąpił.

 

- Obniżenie ryzyka kwasicy.

Użycie kapsaicyny (wyciągu z papryki) w dodatku Xtract® Ruminant 7065 dla krów mlecznych zapewnia wyższe pobranie paszy objętościowej. Zwierzęta jedzą  paszę częściej, co obniża ryzyko kwasicy, gdyż nie obserwuje się dużych spadków treści pH w żwaczu w ciągu doby, co występuje przy rzadszym zjadaniu paszy. Wyższe pobranie paszy jest utrzymane przez zwierzęta w okresie wysokich upałów (lato - stres cieplny), co daje utrzymanie produkcji na stałym poziomie. Kapsaicyna wykazuje zdolność redukowania wpływu stresu cieplnego poprzez obniżenie stresu oksydacyjnego zwierzęcia. Poprawia funkcje immunologiczne i zdrowotność jelit.

 

Korzyści ze stosowania Xtract® Dairy 6965 i Xtract® Ruminant 7065:

- wyższa wydajność mleka od 1 do 2,5 l (w zależności od dawki paszowej, rasy, kondycji krów);

- wyższa produkcja białka i tłuszczu w kg;

- wyższe pobranie suchej masy paszy -  od 1 kg suchej masy dziennie;

- obniżenie ryzyka ketozy;

- obniżenie ryzyka kwasicy;

- obniżenie negatywnego wpływu stresu cieplnego na wydajność mleczną;

- wyższa masa krowy po wycieleniu;

- lepsza kondycja krowy;

- lepsza płodność i wyższe wskaźniki rozrodu;

- możliwość łączenia z innymi dodatkami paszowymi bez negatywnego wpływu;

- niski nakład inwestycji w stosunku do zwrotu pieniędzy;

- produkt opatentowany, opracowany przez naukowców żywieniowych, produkowany w technologii otoczkowania ISO-Fusion Technology®, sprawdzony przez największe fermy na świecie;

- produkt homogenny, odporny na warunki granulacji.
 

 
 

OBSŁUGA KLIENTA

tel. +48 24 355-89-00

E-mail: biuro@provit.pl

 

O FIRMIE

O Nas

Kontakt

RACHUNKI BANKOWE

Bank Pekao S.A. II oddział Kutno

konto PLN:
85 124017341111 000010753785
konto EUR: 74 124017341978 000010753798

NIP: 775-23-23-264
NIP VAT UE: PL 7752323264
REGON: 472840438