Telefon: +48 24 355-89-00

E-mail: biuro@provit.pl

Polski English
Strona startowa

O FIRMIE

PRODUKTY

POLITYKA JAKOŚCI

KONTAKT

 
   
 

PRODUKTY


Produkty zakwaszająco-konserwujące
- Sypkie i płynne produkty zakwaszająco-konserwujące

Biostymulatory
- Xtract dla zwierząt monogastrycznych
- Xtract dla przeżuwaczy

Dodatki aromatyczno-smakowe

Słodziki

Glicyniany paszowe - mikroelementy
- B Traxim 2C


INNE DODATKI SPECJALISTYCZNECarbovet

Castan

 

 
 

 

CARBOVET

 

Carbovet® to produkt o bardzo wysokim udziale węgla: 85-90%. Carbovet® jest pozyskiwany z dębu odznaczającego się najlepszymi właściwościami zdrowotnymi w żywieniu zwierząt. Jest węglem nieaktywnym, produkowanym w ściśle określonym przedziale temperatur, co zapewnia bardzo wysoką powierzchnię sorpcyjną (BET): 180 – 220 m2/g produktu. Nie jest to węgiel leczniczy, który powoduje wchłanianie mikroelementów i witamin. Wielkość cząstek węgla mieści się w przedziale od 20 do 100 mikrometra. Ściśle określony rozkład mikropor i makropor zapewnia wiązanie zarówno mykotoksyn, jak i enetrotoksyn. Proces wiązania mykotoksyn jest bardzo skuteczny w środowisku pH kwaśnym, jak i zasadowym, odpowiadającym środowisku jelita cienkiego.

Wiązanie mykotoksyn odbywa się w wyniku dwóch procesów, mogących zachodzić w tym samym czasie:

 

poprzez siły van der Waalsa - mające charakter elektrostatyczny, siły te powstają na skutek wzajemnego oddziaływania jąder i elektronów w cząsteczkach. Polaryzowalność poszczególnych atomów lub cząsteczek jest proporcjonalna do ich masy. Oddziaływania van der Waalsa są silniejsze w przypadku bardziej zbliżonych do siebie cząsteczek;


poprzez chemosorbcję - molekularne wiązanie pomiędzy sorbentem i adsorbentem. Wiązanie te zależy od rodzaju mykotoksyn, chemicznych struktur obecnych na powierzchni produktu Carbovet®.

 

W strukturze produktu Carbovet® występuje również tlen (w ilości śr. 9%), odpowiedzialny za wiązanie amoniaku. Węgiel drzewny wiążąc amoniak zapobiega infekcjom jelitowym, czyli zagnieżdżeniu się w przewodzie pokarmowym bakterii chorobotwórczych. Węgiel wstrzymuje biegunkę powstałą w wyniku tych infekcji przez adsorbowanie i wydalanie z kałem zarazków, nie działając na nie jednak bakteriobójczo. Chroni zwierzęta przed zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi.

Zalety stosowania Carbovet®:

- wychwytuje enterotoksyny z E.Coli;
- zapobiega chorobom takim jak obrzęk i biegunka;
- zapobiega ewentualnym szkodom w zakresie przyrostu powodowanym przez enterotoksyny;
- poprawia stan zdrowia jelit, a tym samym powoduje wzrost energii dostępnej w jelitach;
- redukuje toksyczne gazy: amoniak, indol, skatol;
- wykazuje wysoką skuteczność wiązania mykotoksyn (pH 6.5): trichoteceny - 100%, DON - 75%, ZEA - 100%.
 

 
 

OBSŁUGA KLIENTA

tel. +48 24 355-89-00

E-mail: biuro@provit.pl

 

O FIRMIE

O Nas

Kontakt

RACHUNKI BANKOWE

Bank Pekao S.A. II oddział Kutno

konto PLN:
85 124017341111 000010753785
konto EUR: 74 124017341978 000010753798

NIP: 775-23-23-264
NIP VAT UE: PL 7752323264
REGON: 472840438